Magdalena Krzemińska

W Kubas Kos Gałkowski od

2012

Kontakt

magdalena.krzeminska@kkg.pl

+48222068311

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Współpracuje z zespołem postępowań sądowych i arbitrażowych oraz zespołem nieruchomości. Posiada m.in. bogate doświadczenie w zakresie arbitrażu międzynarodowego dotyczącego wielomilionowych sporów inwestycyjnych BIT z zakresu ochrony inwestycji z sektora nieruchomości.

Uczestniczy w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom gospodarczym (także zagranicznym) w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, w szczególności dotyczących obrotu nieruchomościami, uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz zwrotu wywłaszczonego mienia, a także związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym. Brała udział m.in. w przygotowaniu transakcji zbycia salonów znanej sieci franczyzowej w galeriach handlowych w południowej Polsce.

Posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Jest m.in. członkiem zespołu zajmującego się reprezentacją jednego z czołowych operatorów telefonii komórkowej w Polsce w sporze dotyczącym naprawienia szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji, w którym wartość przedmiotu sporu wynosi kilkaset milionów złotych.

Jej doświadczenie obejmuje również przygotowywanie kompleksowych opinii prawnych oraz projektów umów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego.

Przygotowuje studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do ogólnopolskiego konkursu z arbitrażu handlowego.

Członkostwo

  • ORA Warszawa

Edukacja

2017
wpis na listę adwokatów
2015

Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji (Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych)

2013

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012

stypendium na Uniwersytecie Islandzkim (Haskoli Islands, Reykjavik)

2011

Szkoła Prawa Amerykańskiego: The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

interesuje się polskim plakatem filmowym oraz literaturą dziecięcą