W Kubas Kos Gałkowski od

2011

Kontakt

maciej.durbas@kkg.pl

+48126194089

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat, LL.M. Współpracuje z zespołem zajmującym się skomplikowanymi postępowaniami spornymi także transgranicznymi, zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak i postępowaniach dotyczących nieruchomości. Bierze udział w działaniach zarówno na etapie przedprocesowym, w trakcie trwania postępowania, jak i w postępowaniu egzekucyjnym. W swej praktyce przygotowywał liczne opinie prawne z zakresu prawa materialnego, prawa ubezpieczeń i prawa procesowego, również dla klientów zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie związane z sądownictwem polubownym. Był członkiem zespołów reprezentujących klientów w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu od kilku do kilkuset milionów euro. Ponadto, występował w licznych sporach jako asystent arbitra.

Doradza Klientom również w zakresie prawa nieruchomości, zarówno w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem sporów reprywatyzacyjnych), jak i transakcjach. Przygotowuje raporty z audytów (due dilligence) nieruchomości i analizy w zakresie procesów inwestycyjnych oraz tytułu prawnego do nieruchomości.

Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą sądownictwa polubownego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat przygotowuje studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do konkursu z arbitrażu międzynarodowego Willem C. Vis Moot.

Wyróżnienia i nagrody

  • Rekomendacja w rankingu Who’s Who Legal Arbitration 2019 w kategorii Future Leaders
  • Wyróżnienie w rankingu Gazety Prawnej - Rising Stars 2015

Członkostwo

  • Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP)
  • Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP)
  • ORA Kraków

Edukacja

2015
wpis na listę adwokatów
2015
European and Asian Legal Studies LL.M., University of Vienna, University of Hong Kong
2011

studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2010

trener drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, laureat wyróżnień za pisma procesowe

2010

Szkoła Prawa Kontynentalnego: Fundacja Prawa Kontynentalnego, Paryż, Sorbona

2009

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2009

członek drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, laureat indywidualnego wyróżnienia oratorskiego

2009

stypendysta Rządu Republiki Francuskiej – stypendium na Université d’Orléans

2009

Szkoła Prawa Francuskiego: Université d’Orléans oraz Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

miłośnik historii Krakowa, fan piłki nożnej, uprawia jogging, futsal i narciarstwo