W Kubas Kos Gałkowski od

2012

Kontakt

krzysztof.sciborowski@kkg.pl

+48126194069

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym, szczególnie w zakresie prawa zobowiązań. Interesuje się prawem upadłościowym oraz prawem spółek handlowych. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się także sprawami karnymi gospodarczymi. Istotną częścią jego praktyki zawodowej jest przygotowywanie projektów umów, doradztwo w przedmiocie minimalizacji ryzyka ponoszenia odpowiedzialności kontraktowej oraz sporządzanie opinii z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Zajmuje się także sprawami o charakterze administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Ponadto, posiada doświadczanie w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć brał udział m.in. w projektach dotyczących przejęć spółek oraz sporów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.

 

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2015
wpis na listę adwokatów
2011
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

literatura fantastyczna, gry planszowe, muzyka alternatywna