W Kubas Kos Gałkowski od

1999

Kontakt

kamil.zawicki@kkg.pl

+48126194045

Języki

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Adwokat. Zaangażowany w szereg wielowątkowych postępowań sądowych na zlecenie jednej z największych firm z branży energetycznej w sporze na tle długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej i tzw. zielonych certyfikatów. Ekspert w zakresie międzynarodowych umów handlowych, postępowań  sądowych i arbitrażowych, w tym inwestycyjnych.  Doradza spółkom z sektora energetycznego. Nadzoruje w Kancelarii German Desk świadczący pomoc prawną dla inwestorów z niemieckojęzycznych obszarów gospodarczych. Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju (2015). Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Krajowy Przewodniczący (National President) Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Jurist Association).

Członek Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS). Arbiter Sądu Arbitrażowego Lewiatan, członek Społecznej Rady ADR przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor szeregu publikacji i wystąpień konferencyjnych na temat postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, arbitrażu, w tym arbitrażu inwestycyjnego, prawa handlowego. Trener drużyn UJ: FDI Moot (Foreign Direct Investment), DCFR KIG Moot, FIAM (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court).

Wyróżnienia i nagrody

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Best Lawyers 2018 w kategorii Litigation

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingach Chambers Global 2017 oraz Chambers Europe 2017 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “Kamil Zawicki assists with litigation and arbitration cases and often represents German-speaking investors.”

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Chambers Global 2016 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “Kamil Zawicki receives compliments for commercial litigation advice. „He is a very effective litigator,” a source says.”

 

 • Odznaka honorowa za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej, 2015

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Chambers Global 2015 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “Up-and-coming Kamil Zawicki is gaining increasing recognition in the market for his performance in commercial litigation.”

Członkostwo

 • International Bar Association (IBA)
 • Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
 • ORA Kraków

Edukacja

2004

egzamin adwokacki z pierwszą lokatą w Krakowie

2002 - 2003

stypendium IRZ-Stiftung (Bonn, Berlin)

2000

studia podyplomowe, prawo autorskie i prasowe, Uniwersytet  Jagielloński

1998
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

znawca historii, uprawia tenis oraz narciarstwo