dr Barbara Jelonek-Jarco

W Kubas Kos Gałkowski od

2006

Laureatka rankingu Gazety Prawnej

- Rising Stars 2012

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie upadłościowym. Ekspert z zakresu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Swoją praktykę koncentruje również na obszarach prawa spółek i prawa gospodarczego prywatnego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych, szczególnie nieruchomościowych i deweloperskich, w tym w strategicznym doradztwie dla inwestorów zagranicznych i grup kapitałowych w zakresie obrotu nieruchomościami. W swojej karierze zawodowej zajmowała się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw obejmującą przygotowywanie transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, analizę ich stanu prawnego oraz negocjacje umów. Nadzoruje prace działu prawa nieruchomości Kubas Kos Gałkowski.
Bierze udział w sporach sądowych, w tym międzynarodowych, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi, jak również występuje w charakterze doradcy (of counsel) w toku licznych postępowań, w tym międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, także z zakresu sporów opartych na BIT (Bilateral Investment Treaties). Wiele z tych postępowań ma charakter precedensowy.
Była zaangażowana w szereg postępowań sądowych, w tym na zlecenie jednej z największych firm telekomunikacyjnych w sporze o przejęcie kontroli nad operatorem telefonii komórkowej. Wspomaga Klientów w strategicznym doradztwie oraz negocjacjach zarówno na etapie poprzedzającym rozpoczęcie sporu sądowego, jak i w jego trakcie. Prowadzi długofalowe projekty w sprawach korporacyjnych i handlowych. W ramach swojej praktyki prowadziła liczne postępowania administracyjne i sądowo administracyjne.
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Autorka artykułów, glos oraz monografii z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań.
Laureatka rankingu Gazety Prawnej – Rising Stars 2012.

Wyróżnienia i nagrody

  • Wyróżnienie w rankingu Gazety Prawnej - Rising Stars 2012

Członkostwo

  • Young International Arbitration Group (YIAG) przy The London Court of International Arbitration (LCIA)
  • ORA Kraków

Edukacja

2011

stypendium IRZ-Stiftung (Bonn, Frankfurt am Main)


wpis na listę adwokatów

2010

obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

2006

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

barbara.jelonek@kkg.pl

+48126194045

Prywatnie

interesuje się historią sztuki, fotografią i filmem