W Kubas Kos Gałkowski od

2008

Laureat konkursu: 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce

- Dziennik Gazeta Prawna 2015

Języki

angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Doświadczenie

Adwokat, dr hab. nauk prawnych, profesor w Społecznej Akademii Nauk, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, prezes Instytutu Allerhanda, dyrektor Centrum C-Law.org. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Częsty reprezentant Polski w europejskich gremiach eksperckich oraz na międzynarodowych seminariach i sympozjach naukowych. Ekspert w dziedzinie polskiego, komparatywnego, europejskiego i międzynarodowego prawa spółek. Interesuje go również prawo rynku kapitałowego, ekonomiczna analiza prawa, europejskie prawo gospodarcze i międzynarodowe prawo handlowe.

W latach 2010-2014 i ponownie od 2016 roku ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek dla Komisji Prawnej PE (JURI). Powołany przez Komisję Europejską do Informal Company Law Expert Group (ICLEG) – ciała doradczego KE w sprawach rozwoju i reformy europejskiego prawa spółek. Brał udział w pracach nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP) prowadzonych dla Komisji Europejskiej przez grupę ekspertów powstałą z rozszerzenia dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group) (2013). Jako członek Legal Scholar Network przy ECGI, zaangażowany w przygotowanie na zlecenie Komisji Europejskiej studium na temat proporcjonalności między własnością a kontrolą w spółkach publicznych (One Share, One Vote) (2006-2007). Członek zespołu kierowanego przez TGS Baltic przygotowującego dla Komisji Europejskiej studium na temat ochrony praw wspólników mniejszościowych w UE.

Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych powołanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości (2013-2015). Od 2015 roku członek Zespołu ds. prawa gospodarczego utworzonego przez Ministra Gospodarki (obecnie Rozwoju). Kierownik zespołu naukowców, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie założeń reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0) (2016-2017). Na przestrzeni minionych 10 lat uczestniczył też w konsultacjach publicznych wielu projektów aktów prawnych, aktów samoregulacyjnych oraz polityk regulacyjnych, m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Redaktor naczelny Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (C.H. Beck) (2007-2010). Od 2015 roku członek rady naukowej dwumiesięcznika European Company Law (Kluwer Law International). Należy do rady doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law (CECL) – międzynarodowej sieci akademickiej zrzeszającej uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali i Rzymie.

Zaangażowany w reformę prawa na Ukrainie i w Mołdawii. Szef międzynarodowego projektu zrealizowanego dla Delegacji UE w Kijowie, obejmującego ewaluację stanu obecnego i rekomendacje reformy ukraińskiego prawa spółek pod kątem jego dostosowania do acquis communautaire (2014). Uczestnik Europejskiej Delegacji (European Delegation) na Harvard Project on Asian and International Relations w Dubaju (2013).

Dwukrotnie uznany przez Dziennik Gazeta Prawna za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (2013, 2015). Uwzględniany także w rankingu młodych liderów magazynu Home&Market (2008).

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2006 - 2007

post-doc w Instytucie Ekonomicznej Analizy Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu

2004

adiunkt w Instytucie Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim

2003

obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

2001

magister legum (LL.M.) Friedrich-Schiller-Universität w Jenie

2001

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

arkadiusz.radwan@kkg.pl

+48126194067

Prywatnie

interesuje się edukacją prawniczą, zarządzaniem i dziennikarstwem. Zaangażowany społecznie, pełni kilka funkcji publicznych.