Agata Książek

W Kubas Kos Gałkowski od

2004

Kontakt

agata.ksiazek@kkg.pl

+48222068314

Języki

angielski

Doświadczenie

Radca prawny. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, obsłudze kompleksowych transakcji finansowych, prawie bankowym oraz regulacjach rynku kapitałowego. Kieruje zespołem prawa bankowego, wspierającego działalność operacyjną banków. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w bieżącym, jak i długofalowym doradztwie dla podmiotów komercyjnych, szczególnie w zakresie projektowania, przygotowywania i przeprowadzania złożonych transakcji finansowych oraz bankowej transakcji przejęcia. Zajmuje się również kompleksowym doradztwem dla podmiotów komercyjnych, w tym instytucji finansowych, począwszy od doradztwa w zakresie bieżących operacji po aspekty procesowe. Publikowała dla Newslettera Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz dla Dziennika Polska Europa Świat na temat aktualnych regulacji i zmian w prawie bankowym.

Członkostwo

  • OIRP Warszawa

Edukacja

od 2019
studia podyplomowe: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2014
studia podyplomowe: Funkcjonowanie spółek w ujęciu prawno-ekonomicznym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2007

wpis na listę radców prawnych

2006

egzamin sędziowski w Krakowie

2001

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

interesuje się filozofią polityki oraz mediewistyką