Specjalizacje

Bankowość / Finanse

Wspomagamy naszych Klientów w skomplikowanych i wymagających fachowej wiedzy przedsięwzięciach. Opracowujemy dla nich kompleksowe dokumentacje prawne produktów bankowych, adresowanych zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. Opracowane przez nas wzory umów i rozwiązań prawnych znajdują zastosowanie w produktach, których wolumen opiewa na setki milionów złotych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w problematyce prawnej związanej z wewnętrznym funkcjonowaniem banków, w tym w szczególności z zakresu outsourcingu bankowego. Nasze zaangażowanie i profesjonalizm w prowadzeniu postępowań sądowych jest doceniane przez Klientów, co w szczególności znajduje wyraz w trwającej już od kilku lat stałej współpracy z jednym z wiodących banków w Polsce.

Zajmujemy się

  • kompleksową obsługą prawną jednego z czołowych banków w Polsce
  • opracowywaniem opinii prawnych dotyczących szerokiej gamy problemów pojawiających się w praktyce działalności bankowej
  • problematyką prawną związaną z zabezpieczeniami produktów bankowych
  • zastępstwem procesowym w zakresie postępowań sądowych związanych z działalnością bankową (w tym także zastępstwem na etapie przedsądowym)
  • prowadzeniem negocjacji pozasądowych w zakresie dotyczącym działalności bankowej
  • doradztwem w zakresie postępowań egzekucyjnych i upadłościowych z perspektywy wierzycieli – instytucji finansowych