Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego

Konferencje

28 sierpnia 2019

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym, który odbędzie się w dniach 19–22 września 2019 roku w Muszynie.

Głównymi tematami poruszanymi podczas Zjazdu będą: zagadnienia ustrojowe i ogólne; przesłanki ochrony prawnej (legitymacja procesowa, interes prawny, zgodność z dobrymi obyczajami); postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielenia ochrony prawnej; dostęp do środków zaskarżenia oraz prawo do dowodu. Szczegółowy program dostępny jest pod linkiem.

Organizatorami wydarzenia są: Zakład Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zakład Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Katedra Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Sponsorem Zjazdu jest kancelaria Kubas Kos Gałkowski.