Dr hab. Arkadiusz Radwan profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie

Varia

1 lutego 2018

Dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, po dwóch latach pełnienia funkcji profesora wizytującego objął 1 lutego stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.